Kwalifikacje BHP

Zapraszam do zapoznania się z moim dorobkiem zawodowym, który będzie cały czas poszerzany.

Certyfikat Pl

Certyfikat Pl

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Techniki sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta

Techniki sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta

ABC działalności gospodarczej

ABC działalności gospodarczej

Certyfikat

Certyfikat