Zakres usług

 • Szkolenia BHP wstępne – instruktaż ogólny oraz stanowiskowy
 • Szkolenia BHP okresowe dla pracowników
 • Szkolenia pracodawców i pracowników kierujących pracownikami
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków
 • Ocena Ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (art. 226 Kodeksu Pracy)
 • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych stanu BHP w firmie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi w zakładzie normami i procedurami
 • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy, raporty o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie
 • Współpraca z Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną, prowadzenie rejestrów wymaganych przez PIP
 • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa dla obiektów
 • Przygotowanie akt osobowych oraz umów o pracę pracowników, kadry